เดลินิวส์

แนวหน้า

น่าห่วงคอร์รัปชั่นฝังรากลึก

[แนวหน้า] นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ในช่วง 2 ปีแรกสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ในช่วง 2...