บิ๊กตู่งัด "ม.44" เปิดทางมหาวิทยาลัยต่างชาติ เปิดสอนในประเทศไทย

[แนวหน้า] วันที่ 26 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 29/2560 เรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ...

แนวหน้า

บิ๊กตู่งัด "ม.44" เปิดทางมหาวิทยาลัยต่างชาติ เปิดสอนในประเทศไทย

[แนวหน้า] วันที่ 26 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 29/2560 เรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้...