โรคภัยไข้เจ็บ »

ตั้งครรภ์ »

โรงพยาบาล »

เดลินิวส์

แนวหน้า

11:01 น. แพทย์แนะผู้ป่วย"โรคเอดส์"มีโอกาสหายขาดเพียงปฏิบัติตามนี้อย่างเคร่งครัด!

[แนวหน้า] แพทย์แนะผู้ป่วย"โรคเอดส์"มีโอกาสหายขาดเพียงปฏิบัติตามนี้อย่างเคร่งครัด!สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ แนะผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า...

โพสท์ทูเดย์

ผู้จัดการ