ร่วมใจบริจาคสร้างอาคาร"ศูนย์ดูแลผู้ป่วย-อุปกรณ์ทางการแพทย์"

[แนวหน้า] 16 ส.ค.60ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ , ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดี , ผศ.พญ.สหัทยา...

โรงพยาบาล »

โรคภัยไข้เจ็บ »

อ้วน »

เดลินิวส์

ผู้จัดการ