เคล็ดลับสู่ความเป็นหนึ่งตลอดกาล ราชาแห่งไข่มุก "มิกิโมโต้"

[ไทยรัฐ] ถ้าพูดถึงไข่มุกที่ดีที่สุดในโลก ทุกคนคงจะต้องนึกถึง“มิกิโมโต้”แบรนด์เครื่องประดับมุกไฮเอนด์อันดับหนึ่งสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งสืบทอดตำนานความเป็น “ราชาแห่งไข่มุก”...

อินเทอร์เน็ต »

ไทยรัฐ

เคล็ดลับสู่ความเป็นหนึ่งตลอดกาล ราชาแห่งไข่มุก "มิกิโมโต้"

[ไทยรัฐ] ถ้าพูดถึงไข่มุกที่ดีที่สุดในโลก ทุกคนคงจะต้องนึกถึง“มิกิโมโต้”แบรนด์เครื่องประดับมุกไฮเอนด์อันดับหนึ่งสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งสืบทอดตำนานความเป็น “ราชาแห่งไข่มุก” มาต่อเนื่องยาวนานกว่า 124 ปี ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคดิจิทัล ผนวกกับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก...