มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด รู้จักช่องทางการตลาดออนไลน์ของจีน (1)

[กรุงเทพธุรกิจ] รู้จักช่องทางการตลาดออนไลน์ของจีน (1)การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม SoLoMo ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรม รสนิยมของผู้บริโภค...

อินเทอร์เน็ต »

เวบ »

เทคโนโลยี »

เดลินิวส์

คมชัดลึก

กรุงเทพธุรกิจ

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด รู้จักช่องทางการตลาดออนไลน์ของจีน (1)

[กรุงเทพธุรกิจ] รู้จักช่องทางการตลาดออนไลน์ของจีน (1)การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม SoLoMo ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรม รสนิยมของผู้บริโภค และการเลือกใช้ช่องทางที่เข้าถึงนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันช่องทางออนไลน์นับเป็นช่องทางหลักในการติดต่อกับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มอิสระ...